HOW TO STORE YOUR WINE

HOW TO STORE YOUR WINE

Als je Jane een beetje leert kennen, zal je ontdekken dat ze dol is op het delen van tips en trucs. Laten we dus eens kijken naar hoe je jouw kostbare wijnverzameling op de juiste manier kunt bewaren. Je dierbare flessen hebben wat liefdevolle zorg nodig, met deze stappen weet je meteen hoe je ze gelukkig houdt:

  1. Hou het horizontaal: Wist je dat wijnen graag een dutje doen? Het horizontaal bewaren van je wijnflessen zorgt ervoor dat de kurk vochtig blijft, waardoor uitdroging wordt voorkomen. Dit helpt om een goede afsluiting te behouden en oxidatie te voorkomen. Laat je wijnen dus lekker liggen en ontspannen maar.

  2. Omarm het donker: Licht kan de vijand zijn van wijn, waardoor het onaangename aroma's en smaken ontwikkelt. Om je wijnen te beschermen, zoek je voor hen een knus plekje weg van direct zonlicht en sterke kunstverlichting. Duisternis is hun beste vriend als het gaat om elegant ouder worden.

  3. Chill in stijl: Wijnen geven de voorkeur aan een koele, constante temperatuur voor optimale rijping. Streef naar een opslagomgeving met een temperatuurbereik van ongeveer 12-15°C. Vermijd extreme temperatuurschommelingen die de delicate smaken kunnen bederven. Houd het koel, maar niet ijskoud!

  4. Rust is nodig: Trillingen kunnen de bezinksels in de fles verstoren en het rijpingsproces verstoren. Zoek dus een vredige plek voor je wijnen, weg van generatoren of trillende apparaten. Laat ze ongestoord rusten en genieten van de stilte.

  5. Vochtigheid telt: Wijn waardeert een beetje vocht in de lucht. Voor de wijnliefhebbers onder ons is het handhaven van een vochtigheidsniveau rond 75% ideaal. Als het te droog wordt (onder 60%), plaats dan een bak water in het opslaggebied om de vochtigheid te verhogen. Maar wees voorzichtig met overmatige vochtigheid, want dit kan leiden tot ongewenste schimmel op de kurk. Vind de juiste balans.

  6. Frisse lucht, por favor: Een zacht briesje doet wonderen om een aangename opslagomgeving te behouden. Voldoende ventilatie helpt muffe geuren op afstand te houden. Zorg er ook voor dat je wijnen niet naast sterk ruikende items staan zoals verfblikken of aromatische voedingsmiddelen zoals knoflook en uien. Niemand wil dat hun wijn ruikt naar een Italiaanse keuken ;-)

Door deze tips te volgen, word je een meester in het bewaren van wijn, zodat je verzameling elegant ouder wordt en je gehemelte verrukt wanneer het tijd is om die flessen te ontkurken. Onthoud, je wijnen goed behandelen is als ze een VIP-ervaring geven, en ze zullen je belonen met exquise smaken en aroma's.

Proost op een gelukkige wijnopslag!

 

As you might get to know Jane a little, she loves sharing tips and tricks. So let's dive into how to store your precious wine collection properly. Your precious babies need some TLC so here’s how you keep them happy;

1. Keep it horizontal: Did you know that wines love to take a nap? Storing your wine bottles horizontally ensures that the cork stays moist, preventing it from drying out. This helps maintain a tight seal and prevents oxidation. So, let your wines lie down and relax a little.

2. Embrace the dark side: Light can be a wine's enemy, causing it to develop unpleasant aromas and flavors. To protect your wines, find them a cozy spot away from direct sunlight and strong artificial lighting. Darkness is their best friend when it comes to aging gracefully.

3. Chill in style: Wines prefer a cool, consistent temperature for optimal aging. Aim for a storage environment with a temperature range of about 12-15°C (54-59°F). Avoid extreme temperature fluctuations that can spoil the delicate flavors. Keep it cool, but not freezing cold!

4. Serenity now: Vibrations can disturb the sediments in the bottle and disrupt the aging process. So, find a peaceful place for your wines away from generators or any vibrating contraptions. Let them rest undisturbed and soak up the tranquility.

5. Humidity matters: Wine appreciates a little moisture in the air. For the wine enthusiasts out there, maintaining a humidity level around 75% is ideal. If it gets too dry (below 60%), place a tray of water in the storage area to increase humidity. But beware of excessive moisture, as it can lead to unwanted mold on the cork. Strike the right balance.

6. Fresh air, please: A gentle breeze goes a long way in maintaining a pleasant storage environment. Adequate ventilation helps keep musty odors at bay. Also, make sure your wines aren't neighbors with pungent items like paint cans or aromatic foods like garlic and onions. Nobody wants their wine to smell like an Italian kitchen ;-)

By following these tips, you'll become a master of wine storage, ensuring that your collection ages gracefully and delights your palate when the time comes to uncork those bottles. Remember, treating your wines right is like giving them a VIP experience, and they'll reward you with exquisite flavors and aromas. Cheers to happy wine storing.